Hvad er Vipassana?

Teknikken

Vipassana, som betyder at se ting, som de virkeligt er, er en af Indiens ældste meditationsteknikker. Teknikken blev genopdaget af Gotama Buddha for mere end 2500 år siden og han underviste i den som en universel metode til at løse universelle problemer.

 

Denne teknik, der ikke har tilknytning til nogen religion eller sekt, har til formål at gøre os fri fra alle mentale urenheder, og derved opnå den højeste lykke som er fuld befrielse. Teknikkens formål er at helbrede mennesket; ikke kun at helbrede sygdomme, men fuldstændigt at helbrede al menneskelig lidelse.

 

Vipassana-teknikken er en vej til selvforandring gennem selviagttagelse. Den fokuserer på den tætte forbindelse mellem sind og krop. Denne kan erfares direkte ved disciplineret opmærksomhed på kropsfornemmelserne, der former kroppens liv, og som konstant er i samspil med og betinger sindet.

 

Det er gennem denne iagttagelsesbaserede, selvudforskende rejse til kroppens og sindets fælles udspring, at man opløser mentale urenheder. Dette fører til et sind fuld af kærlighed og medfølelse.

 

De naturlove der styrer vores tanker, vurderinger, følelser og kropsfornemmelser bliver tydelige for os. Gennem direkte erfaring lærer vi at forstå, hvordan vi udvikler os og hvordan vi falder tilbage, hvordan vi skaber lidelse og hvordan vi befrier os selv fra det. Vores liv bliver kendetegnet ved øget opmærksomhed, klarhed, selvkontrol og fred.

Traditionen

Fra Gotama Buddhas tid og helt indtil i dag, er Vipassana blevet videregivet gennem en ubrudt række af lærere. Den nuværende lærer S. N. Goenka stammer oprindeligt fra Indien, men er født og opvokset i Burma (Myanmar). Mens han boede der, var han heldig at få mulighed for at lære Vipassana fra den foregående lærer, Sayagyi U Ba Khin, som på det tidspunkt var en højtstående embedsmand. Efter at have modtaget træning fra U Ba Khin i fjorten år, slog han sig ned i Indien i 1969 og begyndte at undervise i Vipassana. Siden da har han undervist titusindvis af mennesker fra alle racer og religioner fra både øst og vest. I 1982 begyndte han at udnævne assistentlærere til at hjælpe ham med at imødekomme det stigende behov for Vipassana-kurser.

Kurserne

Der undervises i teknikken på 10-dages kurser, hvor deltagerne følger en række kursusforskrifter. Kursusdeltagerne lærer det grundlæggende for metoden og mediterer tilstrækkeligt til at opleve teknikkens gavnlige resultater.

 

Kurset kræver hårdt og seriøst arbejde. Træningen består af tre trin:

 

Det første trin er at afholde sig fra at slå ihjel, at stjæle, at have seksuel aktivitet, at lyve og at indtage rusmidler mens kurset står på. At følge disse etiske foreskrifter hjælper eleverne til at berolige sindet, som ellers ville være for uroligt at kunne arbejde med selviagttagelse.

 

Næste trin er at lære at beherske sit sind. Dette gøres ved at fokusere opmærksomheden på det naturlige og altid foranderlige åndedræt, når det går ind og ud af næseborene.

 

På fjerdedagen er sindet mere roligt og fokuseret, Og så er man klar til at påbegynde den egentlige Vipassana-meditation: at iagttage fornemmelser over hele kroppen, at forstå kropsfornemmelsernes natur, og opøve sindsligevægt ved at lære ikke at reagere på dem.

 

På kursets sidste hele dag lærer deltagerne en meditation i kærlig omtanke og velvilje mod alle, og deler så den renhed, der er udviklet under kurset med alle skabninger.

 

En kort video (reference to English video) (5.7 MB) om iagttagelsen af åndedrættet og kropsfornemmelserne kan ses ved hjælp af gratisprogrammet QuickTime movie player.

 

Hele Vipassana-teknikken er egentlig mental træning. Ligesom fysiske øvelser hjælper til at forbedre vores fysiske helbred, kan Vipassana bruges til at udvikle et sundt sind.

 

Eftersom teknikken har vist sig at være gavnlig, lægges der stor vægt på at bevare den i sin originale og autentiske form. Teknikken bliver ikke undervist kommercielt, men tilbydes gratis. Ingen personer som er involveret i formidlingen af teknikken modtager nogen form for betaling.

 

Der er ingen udgifter som deltager på kurset, ikke engang til at dække mad og logi. Alle omkostninger dækkes af donationer fra deltagere, som har gennemført kurset og har erfaret det gavnlige ved Vipassana, og ønsker, at andre også skal have muligheden for at opleve dette.

 

Resultaterne kommer selvfølgelig gradvist ved fortsat træning. Det er urealistisk at forvente, at alle problemer er løst på ti dage. Men på de ti dage kan det essentielle i Vipassana læres, så teknikken kan anvendes i hverdagen. Jo mere man praktiserer teknikken, jo større frihed fra sindets problemer får man, og jo tættere er man på det ultimative mål som er fuldstændig befrielse. Selv ti dage kan give klare resultater som er gavnlige i hverdagen.

 

Alle der er oprigtigt interesserede er velkomne til at deltage i et Vipassana-kursus for selv at se hvordan teknikken virker og bedømme dens resultater. Alle der prøver Vipassana vil finde at det er et uvurderligt værktøj til at kunne opnå og dele sand lykke med sig selv og andre.