Introduktion til teknikken

Vipassana er en af Indiens ældste meditationsteknikker. Den blev genopdaget af Gotama Buddha for over 2500 år siden efter længe at have været glemt. Ordet Vipassana betyder at se tingene som de egentlig er. Det er en selvrenselsesproces igennem selviagttagelse. Man begynder med at iagttage det naturlige åndedræt for at koncentrere sindet. Med skarp opmærksomhed iagttager man efterfølgende kroppens og sindets foranderlige natur, og oplever de universelle sandheder: ubestandighed, lidelse og egoløshed. Denne indsigt om sandheden gennem direkte erfaring er en proces der renser sindet. Hele vejen (Dhamma) er en universel kur for universelle problemer, og har intet at gøre med nogen religion eller sekt. Den kan derfor praktiseres af alle, hvor som helst og når som helst, uanset etnisk oprindelse, samfundsbaggrund eller religion, og er lige gavnlig for alle.

 

Hvad Vipassana ikke er:

 

 • Det er ikke en rite eller et ritual baseret på blind tro.

   

   

 • Det er ikke intellektuel eller filosofisk underholdning.

   

   

 • Det er ikke en afslapningskur, en ferie eller en mulighed for at socialisere.

   

  Det er ikke en flugt fra hverdagens udfordringer og problemer.

 

Hvad Vipassana er:

 

 • Det er en teknik som vil gøre en ende på lidelse.

   

   

 • Det er en metode til mental rensning som hjælper en til at stå ansigt til ansigt med livets problemer på en rolig og balanceret måde.

   

   

 • Det er en livskunst som man kan bruge til at bidrage positivt til samfundet.

   

 

Vipassana meditation sigter mod de højeste spirituelle mål: total befrielse og fuldstændig oplysning. Formålet med Vipassana er ikke at kurere fysiske sygdomme, men som et biprodukt af mental renselse, forsvinder mange psykosomatiske sygdomme. Vipassana eliminerer de tre årsager til al lidelse: begær, modvilje og uvidenhed. Ved regelmæssig meditation opløser man de spændinger, der skabes i hverdagen og løsner de knuder, der forårsages af den gamle vane med at reagere på en ubalanceret måde i behagelige og ubehagelige situationer.

 

Selvom Vipassana udvikledes som en meditationsteknik af Buddha er den ikke begrænset til buddhister. Det er absolut ikke et spørgsmål om at konvertere til en religion. Teknikken fungerer ud fra den enkle antagelse, at alle mennesker har de samme problemer, og at en teknik som ender disse problemer, nødvendigvis skal kunne anvendes af alle. Mennesker fra mange forskellige trosretninger har oplevet de gode resultater som Vipassana giver, uden at finde nogen konflikt med deres egen tro.

 

Meditation og selvdisciplin

Selvrensning igennem introspektion læres ikke uden hårdt arbejde. Gennem deres egen stræben gør eleverne deres egne erfaringer; ingen andre kan gøre dette arbejde for dem. Meditationen er derfor kun for dem, der er villige til at arbejde seriøst og følge kursusforskrifterne. Kursusforskrifterne er der for at hjælpe og støtte de mediterende, og er en integreret del af meditationstræningen.

 

Ti dage er ikke ret lang tid til at trænge igennem de dybeste dele af underbevidstheden, og lære hvordan man opløser de komplekser, som er der. Uafbrudt træning i tilbagetrukkethed er nøglen til fremgang. Regler og forskrifter er udviklet med dette praktiske aspekt i tankerne. De er der ikke for lærerens eller kursusarrangørens skyld, og de er heller ikke negative udtryk for tradition eller blind tro på nogen religion. De er baseret på erfaringer fra tusindvis af mediterende over årene, og er både videnskabelige og rationelle. Når regler og kursusforskrifter følges skabes der en frugtbar atmosfære for meditation; når de brydes skades denne atmosfære.

 

Elever skal blive under hele kursusperioden. De øvrige regler og kursusforskrifter skal også nøje gennemlæses og overvejes. Kun dem der føler at de ærligt og omhyggeligt kan følge forskrifterne bør søge om optagelse. Dem der ikke er forberedte på at gøre en helhjertet indsats spilder deres tid, og forstyrrer desuden dem der vil arbejde seriøst. En kommende kursusdeltager må også forstå, at det er både ufordelagtigt og utilrådeligt at afbryde et kursus, fordi man finder disciplinen for krævende. På samme måde er også meget uheldigt, hvis en elev trods gentagne påmindelser bryder forskrifterne, og bedes forlade kurset.

 

Personer med alvorlige psykiske forstyrrelser

Mennesker med alvorlige psykiske forstyrrelser er undertiden kommet til Vipassana-kurser med urealistiske forhåbninger om at teknikken skal kurere eller lindre deres mentale problem. Ustabile relationer til andre mennesker, og tidligere behandlinger kan indikere, at man får svært ved at få gode resultater, eller selv at fuldføre kurset. Eftersom at kurserne afholdes og gennemføres af frivillige, har vi ikke mulighed for at tage hånd om mennesker med disse problemer. Selvom Vipassana-meditation er gavnligt for de fleste mennesker, er det ikke en erstatning for medicinsk eller psykiatrisk behandling. Vi anbefaler derfor ikke Vipassana til mennesker med alvorlige psykiske forstyrrelser.

 

Kursusforskrifter

Fundamentet for Vipassana er sila – etisk opførsel. Sila er en forudsætning for at udvikle samadhi – beherskelse af sindet. Rensningen af sindet opnås igennem panna – indsigtens visdom.

 

Forskrifter

Alle som deltager i et Vipassana-kursus må under kursusperioden samvittighedsfuldt iagttage følgende fem forskrifter:

 

 • at afstå fra at slå nogen skabninger ihjel;

   

   

 • at afstå fra at stjæle;

   

   

 • at afstå fra al seksuel aktivitet;

   

   

 • at afstå fra at lyve;

   

   

 • at afstå fra alle rusmidler.

   

 

Gamle elever (dvs. dem som har fuldført et ti-dages kursus med S. N. Goenka eller en af hans assistentlærere) forventes at følge yderligere tre forskrifter:

 

 • at afstå fra at spise efter kl. 12.00;

   

   

 • at afstå fra sanselige fornøjelser og kropslige dekorationer;

   

   

 • at afstå fra at bruge høje eller luksuriøse senge.

   

 

Gamle elever følger den sjette forskrift ved at drikke frugtjuice eller the (uden mælk) i pausen kl. 17.00, hvor de nye elever får the, mælk og frugt. Læreren kan give en gammel elev tilladelse til ikke at følge den sjette forskrift af helbredsårsager. Den syvende og ottende forskrift skal følges af alle.

 

At acceptere læreren og teknikken

Eleven skal være villig til at rette sig efter lærerens vejledning og instruktioner under hele kursusperioden. Det indebærer at følge kursusforskrifterne og at meditere præcis på den måde som læreren anviser, uden at udelukke eller tilføje noget til instruktionerne. Dette skal gøres med forståelse og sund fornuft, ikke ud af blind tro. Kun med en tillidsfuld indstilling kan en elev arbejde ihærdigt og oprigtigt. En sådan tiltro til lærere og teknik er nødvendig for at gøre fremskridt i meditationen.

 

Andre teknikker, riter og religiøse handlinger

Under kursusperioden er det nødvendigt helt at stoppe med alle former for bøn, gudsdyrkelse og religiøse handlinger, såsom at faste, tænde røgelse, bruge bedekranse, recitere mantraer, synge og danse, etc. Alle andre meditationsteknikker, spirituelle øvelser og healing skal også stoppes under kursusperioden. Dette er ikke for at fordømme andre teknikker eller øvelser, men for at give Vipassana-teknikken en rimelig chance i sin rene form.

 

Det er vigtigt at eleverne forstår, at hvis de bevidst blander Vipassana med andre meditationsteknikker, vil det hæmme dem i at gøre fremskridt, og endda skabe tilbagegang. Trods gentagne advarsler fra læreren har der været tilfælde, hvor elever bevidst har blandet denne teknik med andre øvelser eller ritualer, og derved skadet sig selv. Enhver tvivl eller forvirring der opstår kan altid afklares ved et møde med læreren.

 

Samtale med læreren

Eleverne kan møde læreren til en samtale mellem kl. 12.00 og kl. 13.00 hvis de har problemer eller spørgsmål angående meditationen. Spørgsmål kan også stilles offentligt i meditationssalen mellem kl. 21.00 og 21.30. Mulighederne for samtale og spørgsmål er udelukkende til for at stille opklarende spørgsmål angående teknikken og for at afklare spørgsmål angående aftenforedragene.

 

Ædel stilhed

Alle elever skal overholde ædel stilhed fra begyndelsen af kurset til formiddagen på den sidste dag. Ædel stilhed indebærer stilhed i forhold til krop, tale og sind. Enhver form for kommunikation med de andre kursusdeltagere, enten ved at gestikulere, gøre tegnsprog, skrive sedler, etc., er forbudt.

 

Elever kan dog tale med læreren når de har brug for det, og de kan henvende sig til kursusarrangørerne med ethvert problem i forhold til mad, indkvartering, helbred og lignende. Men selv disse kontakter bør indskrænkes til et minimum. Elever bør udvikle følelsen af, at de arbejder i isolation.

 

Separation af mænd og kvinder

Der opretholdes fuldstændig adskillelse mellem mænd og kvinder. Par, gifte eller andet, må ikke have nogen kontakt med hinanden under kurset. Det samme gælder for venner, familiemedlemmer, etc.

 

Fysisk kontakt

Det er vigtigt, at eleverne under hele kurset ikke har nogen som helst fysisk kontakt med andre, hverken med det samme eller det modsatte køn.

 

Yoga og fysiske øvelser

Selvom yoga og andre fysiske øvelser er forenelige med Vipassana, bør de ikke udøves under kurset, fordi der ikke er egnede faciliteter til rådighed på kursusstedet. Jogging er heller ikke tilladt. Eleverne har mulighed for at gå en tur indenfor kursusområdet i pauserne.

 

Religiøse genstande, rosenkranse, krystaller, talismaner, etc.

Disse genstande må ikke medbringes til kurset. Hvis de bliver medbragt ved en fejltagelse, skal de deponeres hos kursusarrangørerne under kurset.

 

Berusende midler og medicin

Der må ikke medbringes stoffer, alkohol eller andre berusende midler til kursusstedet. Det samme gælder beroligende midler, sovepiller og lignende. Hvis man tager medicin eller lignende på recept, skal man underrette læreren om det.

 

Tobak

Af hensyn til de studerendes sundhed og velbefindende er det ikke tilladt at ryge, tygge skrå eller at snuse under kurset.

 

Mad

Det er ikke muligt at tilfredsstille alle de mediterendes særlige ønsker og krav når det gælder mad. Vi beder derfor eleverne at acceptere de enkle vegetariske måltider, som serveres. Kursusarrangørerne bestræber sig på at sammensætte en velafbalanceret, sund menu der er gunstig for meditation. Hvis en elev på grund af helbredsproblemer er blevet ordineret en særlig diæt, bør han eller hun underrette kursusarrangørerne samtidig med ansøgningen.

 

Påklædning

Påklædningen bør være enkel og bekvem. Man bør ikke gå i stramt, gennemsigtigt, afslørende eller andet iøjnefaldende tøj (som fx shorts, korte nederdele, strømpebukser eller gamacher, for små eller ærmeløse bluser). At tage solbad og at vise sig mere eller mindre afklædt er ikke tilladt. Disse forskrifter bliver givet for at andre elever distraheres mindst muligt.

 

Tøjvask og badning

Da der ingen vaskemaskiner eller tørretumblere er til rådighed, bør elever medbringe tilstrækkeligt tøj. Småting kan håndvaskes. Badning og tøjvask skal kun gøres i pauserne og ikke i meditationsperioderne.

 

Kontakt med omverdenen

Elever skal under hele kurset blive inden for kursusområdet. De må kun forlade området med lærerens samtykke. Ingen kontakt med omverdenen er tilladt før kurset er slut. Dette inkluderer breve, telefonsamtaler og besøgende. I nødstilfælde kan en pårørende eller ven kontakte kursusarrangørerne.

 

Musik, læsning og skrivning

At spille på musikinstrumenter, høre radio, etc., er ikke tilladt. Læse- eller skrivematerialer bør ikke medbringes til kurset. Eleverne bør ikke distrahere sig selv ved at tage notater. Restriktionerne i fohold til læsning og skrivning understreger denne meditations praktiske karakter.

 

Båndoptagere og kameraer

Disse må ikke bruges uden lærerens udtrykkelige tilladelse.

 

Kursusfinansiering

I tråd med den oprindelige Vipassana-tradition finansieres kurserne udelukkende af donationer. Donationer modtages kun fra gamle elever, d.v.s. dem der har fuldført mindst et kursus hos S.N. Goenka eller nogen af hans assistentlærere. En elev, der tager et kursus for første gang, har mulighed for at give en donation på den sidste dag, eller på ethvert tidspunkt herefter.

 

På denne måde bliver kurserne støttet af dem, som selv har oplevet de gode resultater af Vipassana. Med ønsket om at dele dette med andre, giver man en donation ud fra sin egen formåen og sit eget ønske. Det er udelukkende gennem sådanne donationer at kurser indenfor denne tradition finansieres rundt omkring i verden.

Der findes ikke nogen velhavende stiftelse eller individ, der sponsorerer kurserne. Hverken lærerne eller kursusarrangørerne modtager nogen form for betaling for deres tjenester. På den måde udbredes Vipassana med et rent formål - fri for kommercialisme.

 

Hvad enten en donation er stor eller lille, bør den gives med det ønske at hjælpe andre: “Det kursus jeg har deltaget i, er betalt gennem tidligere kursusdeltageres generøsitet; lad nu mig bidrage på samme måde til at dække udgifterne til et kommende kursus, så andre også kan få glæde af denne teknik.”

 

Sammenfatning

For at tydeliggøre ånden bag disciplinen og reglerne, kan de sammenfattes på følgende måde:

 

Vær opmærksom på at dine handlinger ikke forstyrrer nogen. Ignorer forstyrrelser forårsaget af andre.

 

Nogle gange sker det at en elev ikke forstår de praktiske grunde til én eller flere af de ovennævnte regler. I stedet for at lade negativitet og tvivl vokse sig større, er det vigtigt umiddelbart at kontakte læreren for at få en afklaring.

 

Det er kun ved disciplineret arbejde og størst mulig indsats, at en elev kan få et solidt greb om teknikken og opleve dens gode resultater. Hovedvægten ligger under disse ti dage på arbejde. En gylden regel er at meditere, som om man var alene, med sit sind vendt indad, og at ignorere alle de gener og forstyrrelser der kan opstå.

 

Til sidst bør elever notere sig, at deres fremskridt i Vipassana udelukkende afhænger af deres egne gode egenskaber og personlige forudsætninger samt fem faktorer: Insisterende stræben, tillid, oprigtighed, sundhed og visdom.

 

Må denne information hjælpe dig til at opnå så gode resultater som muligt af dit meditationskursus. Det er en fornøjelse for os at afholde kurser og serve, og vi ønsker at oplevelsen af Vipassana skal give dig fred og harmoni.

 

Kursusskema

Følgende tidsplan for kurset er blevet tilrettelagt for at fastholde kontinuiteten i meditationstræningen. For at opnå de bedste resultater, rådes eleverne at følge det så nøje som muligt.

 

Kl. 4.00   Gong gong - morgenvækning

Kl. 4.30 - 6.30   Meditation i salen eller på dit værelse.

Kl. 6.30 - 8.00   Morgenmadspause

Kl. 8.00 - 9.00   Gruppemeditation i salen

Kl. 9.00 - 11.00  Meditation i salen eller på dit værelse

Kl. 11.00 - 12.00 Frokostpause

Kl. 12.00 - 13.00 Hvile og samtaler med læreren

Kl. 13.00 - 14.30 Meditation i salen eller på dit værelse

Kl. 14.30 - 15.30 Gruppemeditation i salen

Kl. 15.30 - 17.00 Meditation i salen eller på dit værelse

Kl.17.00 - 18.00 Te-pause

Kl. 18.00 - 19.00 Gruppemeditation i salen

Kl. 19.00 - 20.15 Lærerens foredrag i salen

Kl. 20.15 - 21.00 Gruppemeditation i salen

Kl. 21.00 - 21.30 Mulighed for at stille spørgsmål i salen

Kl. 21.30 - Nattehvile - Lyset slukkes